Leesspellingsproblemen - Logopedie Liemers

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Specialismen


Leesspellingsproblemen wordt vaak dyslexie genoemd en is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Er zijn 4 typen taalleerproblemen te onderscheiden die een relatie hebben met lezen en spellen:
•    Auditieve verwerkingsproblemen
•    Fonologische spraakproblemen
•    Grammaticale problemen
•    Problemen met de betekenisverlening
Dyslexie kan bij ieder intelligentieniveau  voorkomen.
Kinderen met dyslexie hebben door de lees- en/of spellingsproblemen moeite met alle vakken waarbij lezen en schrijven een rol speelt. Er ontstaat dus gemakkelijk een onderwijs achterstand. Op volwassen leeftijd kunnen zij deze taalhandicap ervaren als een belemmering in de ontwikkeling van hun carrière.

Leesspellingsproblemen

Terug naar ´Specialismen´

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu