Goed om te weten - Logopedie Liemers

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Identificatieplicht
Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
Paspoort in hand
Privacy Policy
LogopediePrakijkLiemers (PLPL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PLPL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Download onze Privacy Policy of bekijk deze in een extra venster.
privacy
Klachtenregeling
Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u toch andere wensen, vragen of klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u vragen, wensen of anderszins onvrede heeft, kan zij daar niet op inspelen en/of niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Arna Vennis-Wiers.
klachtenloket
Komen we er samen niet uit, dan kunt u met de onvrede/klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Het klachtenrecht voor patiĆ«nten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.  LogopediePraktijkLiemers volgt deze klachtenregeling.
Informatie over de klachtenregeling kunt u hier downloaden.
meldcode KMHG
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat de hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. LogopediePraktijkLiemers volgt deze meldcode.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu